A fajták bemutatása:

 

.

1. A fehér-kék belga (fkb) bemutatása

A fajta felfedezése

Az 1970-es évek végén a kelet-közép- európai térségben elször Magyarországon fedezték fel az fkb húsmarha genetikai értékeit. 1989-90.-ben ugyancsak Magyarország élt elsként az EU Phare program nyújtotta lehetségekkel. Beültettük az els embriókat és keresztezéseket végeztünk.

1994.-ben megalapítottuk a térségben a fajta els hivatalos szövetségét és szoros együttmködést folytatunk a belga tenyészt szervezetekkel. Genetikai munkánkat a belga tapasztalatok alapján a teljes kompatibilitás jegyében szerveztük meg. Értékelési, bírálati rendszerüket átvettük.

1994 -tl Belgiumból jelents mennyiség, csúcsgenetikát reprezentáló embriót és spermát importáltunk; ez utóbbit hazai embrió nyerés céljára.

Fehér-kék belga tenyészbika Belgiumból

Magyarországon született Nyitra nev
fehér-kék belga tenyészbika

Két mesterséges termékenyít központban több, kiváló belgiumi vonalat képvisel tenyészbika termel spermát.

Egyesületünket 1997.-ben - a régióból ismét elsként - a belgiumi székhely nemzetközi fajtaszövetség (BBI) kanadai közgylése Brazíliával együtt felvette tagjai (Belgium, Nagy Britannia, Írország, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Németország, U.S.A., Kanada, Ausztrália) sorába.

Ami a fajtát jellemzi

Az fkb a culard jelleg genetikai rögzítése révén ma a világ legizmoltabb húsmarhája. Nem szintetikus fajta, nem génmanipuláció, hanem 50 éves fenotípusos szelekció eredménye. Fejldése fiatal korban gyors, majd elhúzódó; teljes kifejlettségét 5 éves korára éri el. A 1.táblázat az erre utaló belgiumi fajta-sztenderdeket mutatja be.

1 hónapos fehér-kék belga bikaborjú

1. táblázat:    Fehér-kék belga fajta standard súly és marmagasság adatai Belgiumban

Kor (hó)

12

18

24

36

48

60

72

Bika élsúly (kg)

438,7

731,3

940,8

1067,2

1110,0

marmagasság (cm)

117,7

132,7

141,4

 144,0

Üsz élsúly (kg)

370,2

435,4

493,7

589,7

658,0

698,7

711,7

marmagasság (cm)

114,8

118,8

122,4

128,0

131,9

133,5

Forrás: LINALUX Annuaire des Taureaux Blanc Bleu Belge, 1994

Húsformáira jellemz a duplán izmolt far hatalmas combizomzattal, széles, mélyen barázdált hát, nagyon jól izmolt váll és lapocka. Szokásos hizlalási végsúlya 650-750 kg közötti.

A 2. táblázat a belgiumi ivadékvizsgálat keretében mért éves kori vágás mutatókat tartalmazza. Vágási %-a, színhús-aránya igen magas, míg csont-, faggyú aránya csekély.

2. táblázat:     Ivadék-teljesítmény vizsgálat keretében, állomáson, egy éves korra
                   480 kg súlyig hizlalt fehér-kék belga bikák vágási eredményei

Vágási % (éheztetés nélkül)

66,0 %

Hús

78,1 %

Csont

13,4 %

Faggyú és ín

7,5 %

Forrás: R. HANSET: La race bovine Blanc-Bleu Belge en Wallonie

Mi az igazság az ellési nehézségek terén?

A fehér-kék belga fajtát még a szakemberek egy része is a nehéz elléssel azonosítja.

Valóban, a tisztavér tenyésztés-ben a borjú (és a tehén) anatómiai sajátosságai miatt, (és nem a súlya miatt) szinte kizárólag császármetszéssel segíthet a világra. Az egyszeri haszonállat elállító keresztezés során az els keresztezett (F1) generáció születésénél nincs ellési probléma. Az ellési nehézségek a partner fajtára jellemz gyakoriságot nem lépik túl, mivel a culard jelleg génje recesszív; csak a homozigóta tisztavér tenyésztésben kell vele számolni.

Hiteles hazai adatok szerint 429, különböz fajtáktól (holstein-fríz, finn ayrshire, magyar tarka, magyar szürke, lincoln red), keresztezésbl született borjúnál 416 esetben nem lépett fel ellési komplikáció. Császármetszéses születés nem fordult el.

Hol a fehér-kék belga fajta helye
a gazdálkodásban?

A fehér kék belgát apai fajtaként haszonállat-elállító keresztezésre világszerte rendkívül alkalmasnak tartják. Gyors térnyerését az Egyesült Királyságban 1995.-ben közzétett adatok mutatják (3.táblázat); 10 év alatt az ismeretlenségbl került az els helyre. A fajtatiszta tenyésztést nem folytató országokban is rohamosan terjed. Az ismert fajták bármelyikével keresztezve a húsformákat, a vágási %-ot, a színhús tartalmat jelentsen növeli, a zsír és csont arányát csökkenti.

Holstein-fríz x fehér-kék belga (F1) növendék hízóbikák

Gulyában  nevelkedett magyar szürke x fehér-kék belga (R1) fajtájú választás eltti bikaborjú

Magyar tarka x fehér-kék belga
és magyar tarka növendék hízóbikák

3. táblázat:   Tejel marhák termékenyítése
                  húshasznú fajták spermájával az Egyesült Királyságban

 

Az összes termékenyítés %-ában(1)

 

1973/74

1978/79

1983/84

1988/89

1993/94

húsfajtákkal összesen

35,7

  30,8

34,3

47,1

32,8

aberdeen angus

4,7

3,7

2,6

  3,3

 2,3

fehér-kék belga

0,1

  5,4

 8,2

blonde d'Aquitanie

0,2

0,1

0,3

1,5

1,1

charolais

6,9

6,0

6,3

10,6

 5,9

hereford

18,7

    17,2

     16,8

  6,8

 2,4

limousin

0,7

0,1

5,9

13,4

 7,8

hegyitarka

2,9

0,1

0,1

  4,7

 3,9

B.J. McGuirk 1995

A színhús tartalom értékét az izmok, izomcsoportok méreteinek növelésével is fokozza; pl. a leveshúsként ismert nyakhúst is szelethús rangjára emeli.

A hízlalási végsúly emelhet, a zsírlerakódást minden fajtánál csökkenti, a kényszer. túltartásban a testösszetétel romlását hosszú ideig késlelteti. Az F1 üszk hizlalása is gazdaságos.

Javasoljuk tehát, hogy

 szolgáljon a tisztavér tenyésztés csúcsminség és extraigényeket kielégít vágott áru
     termelésre és keresztezési célú szaporítóanyag valamint tenyészállat el
állítására;

 folytassunkhaszonállat elállító keresztezést tejel (pl holstein fríz) tehenészetekben az
     utánpótlás nevelésére alkalmatlan hányaddal a fkb húsfajta egyszeri alkalmazásával;

 használjukbefejez fajtaként minden nevel típusú (pl. hereford lincoln red, különböz extenzív
     típusú, stb.), húshasznú fajtára, természetes fedeztetésre is;

 alkalmazzukminden más fajtánál, így a kettshasznú hegyi tarkánál is a testösszetétel és
     a húsformák javítására; összességében a vágóérték növelésére!

Szaporító anyag tenyészállat beszerzés

A tenyészállat, embrió és sperma, forgalmazását, exportját Egyesületünk koordinálja. Származás és más adatokat az Országos Mezgazdasági Minsít Intézet (OMMI) hitelesíti. Csak OMMI lajstrom-számmal ellátott bika spermája forgalmazható; ez minden garancia alapja is.

Szerzdés szerint a bikasperma elsdleges forgalmazója az Országos Mesterséges Termékenyít Rt (OMT Rt). STV alapján minsített tenyészbika természetes fedeztetésre vásárolható a törzstenyészet jelölt gazdaságtól az Egyesület közremködésével.

Referenciák és szakmai konzultáció

A keresztezések eredményeit, az ellési körülményeket tudományos kísérletekben folyamatosan teszteljük Minden, a fajtát illet kérdésben készséggel állunk az érdekldk rendelkezésre szakanyagokkal, szaktanácsadással, referenciákkal is elérhetségeinken.

.

2. A lincoln red fajta (lr) bemutatása:

 

hamarosan...